فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی

نظام الدین دانشور، سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، محمود زارعی، محمدحسین رسولی فرد

چکیده
در بیست سال گذشته، آب فوق بحرانی محیط جالبی برای شیمی بوده است. یکی از مهم ترین کاربردهای بررسی شده، تصفیه اکسایشی پساب های آبی حاوی ترکیبات آلی است که به تکنولوژی اکسایش آب فوق بحرانی معروف است. در این فناوری آب فوق بحرانی به عنوان یک حلال غیرقطبی عمل می کند. بنابراین ترکیبات آلی غیرقطبی و گازهای مثل اکسیژن کاملا قابل امتزاج با سیال فوق بحرانی می شوند. در طول فرایند اکسایش آب فوق بحرانی ترکیبات آلی کاملا با اکسید کننده که بیشتر اکسیژن است در یک واکنش تک فازی واکنش داد و دی اکسیدکربن و آب تولید می کنند. هترواتم های موجود در پسابهای صنعتی نیز به اسید های معدنی تغییر شکل می دهند. در سال های اخیر استفاده از کاتالیزورهای اکسایشی ناهمگن به منظور کاهش دشواری و سختی شرایط فرایند اکسایش آب فوق بحرانی، در تصفیه پساب های آلی، توسعه تجاری آن کمتر صورت گرفته است….

دانلود

مهندسی آب و فاضلاب

فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی نظام الدین دانشور، سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، محمود زارعی، محمدحسین رسولی فرد چکیده […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

برنامه ریزی، مدیریت پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد پیشگفتار استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان […]
دی ۱۰, ۱۳۹۲

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

  دانلود فایل پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی این فایل شامل  ۲۲۵ اسلاید پاورپوینت بوده که  برگرفته از کتابی با همین نام  تألیف دکتر […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۲

استاندارد روش نمونه‏گیری از پسابهای صنعتی

استاندارد روش نمونه‏گیری از پس‏آبهای صنعتی ۱ ـ هدف و دامنه کاربرد هدف از ارائه این استاندارد تعیین روشی جهت نمونه‏گیری از پس‏آبهای صنعتی است که […]
#