پارس فاب

تعیین تواتر نمونه برداری در ایستگاه های پایش کیفی آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
محمد عبداله زاده -آب و فاضلاب شهر تهران
فاطمه خاکزار -آب و فاضلاب شهر تهران

چکیده :
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، با توجه به مصرف بالای مواد شیمیایی برای اندازه گیری پارامترهای شیمی فیزیکی آب، حجم بالای پساب تولیدی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن، انتخاب متغیرهای کیفی و تعیین تواتر نمونه برداری آنها برای پایش کیفی آب یکی از بحث های بسیار مهم جهت اصلاح الگوی مصرف می باشد. انتخاب متغیرهای کیفی آب یکی از مهمترین گام های طراحی و بهره برداری از منابع و شبکه پایش کیفی آب می باشد. کیفیت آب معمولا توسط متغیرهایپ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی توصیف می شود. بخش مهمی از هزینه های یک شبکه پایش مستقیما به تواتر نمونه برداری مربوط است.
میزان قابل استفاده بودن داده های به دست آمده نیز اغلب به تواتر نمونه برداری بستگی دارد. در برنامه های پایش منابع آب، بسته به نوع متغیر کمی و یا کیفی، ویژگی منبع آب، توالی نمونه برداری، دامنه تعداد نمونه برداری ساعتی تا فصلی را شامل می شوند. با توجه به داده های پارامترهای شیمی فیزیک در یک سال و اینکه تعداد نمونه برداری در حالت یک ایستگاه و یک متغیر با بکارگیری فرمول های ارائه شده استفاده گردید. با توجه به موارد ذکر شده می توان تعداد اندازه گیری پارامترهای شیمی فیزیکی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد که این امر باعث کاهش هزینه و صرف وقت کمتری می شود.

** دانلود تعیین تواتر نمونه برداری در ایستگاه های پایش کیفی آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف**

 

منبع : کانال تلگرامی مهندسی آب و فاضلاب

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

تعیین تواتر نمونه برداری در ایستگاه های پایش کیفی آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف

تعیین تواتر نمونه برداری در ایستگاه های پایش کیفی آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف محمد عبداله زاده -آب و فاضلاب شهر تهران فاطمه خاکزار -آب و فاضلاب […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده – مرداد ۱۳۹۵

معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده – مرداد ۱۳۹۵ دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شورای سیاست گزاری کنترل کیفیت آب   هدف […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
پمپ

راهنمای جامع پمپ و پمپاژ

راهنمای جامع پمپ ۲۱۴ صفحه تاریخچه مکانزیم پمپ مبانی هیدرولیک طبقه بندی پمپ ها پمپ های سانتریفیوژی اجزای یک واحد پمپاژ کننده محاسبات کاویتاسیون تست پمپ […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی نظام الدین دانشور، سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، محمود زارعی، محمدحسین رسولی فرد چکیده […]
#