راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

پیشگفتار
استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان یک منبع آب جایگزین، در اقصی نقاط د نیا افزایش یافته و رویکرد جهانی، نشان دهنده افزایش روز افزون استفاده از این منبع غیرمتعارف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تجربیات بهره گیری از فاضلاب تصفیه شده، معایب و مزایای بهره گیری از این منبع را تا حدی روشن ساخته است.
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت های منابع آب در ایران، تهیه راهنما و استاندارد های مرتبط در این بخش از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد.

دانلود نشریه ۶۷۵ 

 

 

مهر ۱۸, ۱۳۹۴
Untitled-s

برنامه ریزی، مدیریت پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد پیشگفتار استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان […]
دی ۱, ۱۳۹۳
proje

ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب

۰ لایک
آبان ۹, ۱۳۹۲
projeee

فهرست نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

  ۱- آب و فاضلاب – ضوابط و معیارهای فنی و بهره‌برداری عنوان شماره ۱.          مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری ۳-۱۱۷ ۲.          مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۲
tasfiekhane1

گزارش و آمار روزانه بهره ‎برداری از تصفیهخانههای آب – نشریه ۱۳۰-۳

  گزارش و آمار روزانه بهره ‎برداری از تصفیهخانههای آب – ۱۳۰-۳         ۰ لایک
#