راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

پیشگفتار
استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان یک منبع آب جایگزین، در اقصی نقاط د نیا افزایش یافته و رویکرد جهانی، نشان دهنده افزایش روز افزون استفاده از این منبع غیرمتعارف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تجربیات بهره گیری از فاضلاب تصفیه شده، معایب و مزایای بهره گیری از این منبع را تا حدی روشن ساخته است.
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت های منابع آب در ایران، تهیه راهنما و استاندارد های مرتبط در این بخش از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد.

دانلود نشریه ۶۷۵ 

 

 

مهر ۱۸, ۱۳۹۴

برنامه ریزی، مدیریت پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد پیشگفتار استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان […]
دی ۱, ۱۳۹۳

ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب

۰ لایک
آبان ۹, ۱۳۹۲

فهرست نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

  ۱- آب و فاضلاب – ضوابط و معیارهای فنی و بهره‌برداری عنوان شماره ۱.          مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری ۳-۱۱۷ ۲.          مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۲

گزارش و آمار روزانه بهره ‎برداری از تصفیهخانههای آب – نشریه ۱۳۰-۳

  گزارش و آمار روزانه بهره ‎برداری از تصفیهخانههای آب – ۱۳۰-۳         ۰ لایک
#