فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی

نظام الدین دانشور، سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، محمود زارعی، محمدحسین رسولی فرد

چکیده
در بیست سال گذشته، آب فوق بحرانی محیط جالبی برای شیمی بوده است. یکی از مهم ترین کاربردهای بررسی شده، تصفیه اکسایشی پساب های آبی حاوی ترکیبات آلی است که به تکنولوژی اکسایش آب فوق بحرانی معروف است. در این فناوری آب فوق بحرانی به عنوان یک حلال غیرقطبی عمل می کند. بنابراین ترکیبات آلی غیرقطبی و گازهای مثل اکسیژن کاملا قابل امتزاج با سیال فوق بحرانی می شوند. در طول فرایند اکسایش آب فوق بحرانی ترکیبات آلی کاملا با اکسید کننده که بیشتر اکسیژن است در یک واکنش تک فازی واکنش داد و دی اکسیدکربن و آب تولید می کنند. هترواتم های موجود در پسابهای صنعتی نیز به اسید های معدنی تغییر شکل می دهند. در سال های اخیر استفاده از کاتالیزورهای اکسایشی ناهمگن به منظور کاهش دشواری و سختی شرایط فرایند اکسایش آب فوق بحرانی، در تصفیه پساب های آلی، توسعه تجاری آن کمتر صورت گرفته است….

دانلود

مهندسی آب و فاضلاب

فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی

فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی نظام الدین دانشور، سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، محمود زارعی، محمدحسین رسولی فرد چکیده […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۳

نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب – مازندران

محورهای اصلی کنفرانس -ارزیابی تناسب بین رشد مصرف تایین کمی و کیفی آب شرب -روش های نوین در ذخیره سازی و انتقال آب -تاثیر ناهمگونی ساخت و سازها بر […]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۲

مخازن بتنی آب و فاضلاب

مخازن بتنی آب و فاضلاب یکی از پرکاربردترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مخازن بتنی هستند. همچنین تقریبا تمامی سازه های […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۱
آموزش

اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی ۱st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment   اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی […]
#