آشنایی با رشته مهندسی آب و فاضلاب و اختصاصا درس فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب

در این فایل بطور کامل و مفید در رابطه با مبحث آب و فاضلاب  توضیحات لازم داده شده است . این فایل از پروژه های دانشجویی بوده ولیکن به بهترین نحو جمع آوری شده است . در ادامه می توانید این فایل را بطور کاملا رایگان از پارس فاب دانلود و استفاده نمایید.

این فایل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : مقدمه: آشنایی عمومی با فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
فرایندهای فیزیکی تصفیه ( (unit operation
فرایندهای شیمیایی تصفیه (unit processes)
فرایندهای بیولوژیکی (biological processes)
آشنایی اجمالی با انواع فرایندهای موجود در تصفیه آب و فاضلاب
آشنایی با سینتیک واکنش های شیمیایی
انواع واکنش شیمیایی
سینتیک واکنش های شیمیایی
سرعت واکنش ها
معادلات سینتیک درجه صفر، اول و دوم
واکنش های قابل برگشت
سرعت واکنش ها و عوامل موثر برواکنش ها ( نظیر غلظت و کاتالیزورها)
فصل ۳: آشنایی با سینتیک واکنش های بیولوژیکی
اکسیداسیون باکتریایی
رشد باکتریایی (رابطه مونو)
رشد باکتری و مصرف مواد غذایی
مرگ و میر باکتری ها و اثر آن بر رشد باکتری ها
فصل ۴: طراحی راکتور شیمیایی و بیولوژیکی
انواع راکتور شیمیایی و بیولوژیکی (ناپیوسته، اختلاط کامل لوله ای)
آشنایی با معادلات حاکم برآنها
رژیم جریان هیدرولیکی راکتورها
انواع نحوه ورود مواد غذایی به سیستم
راکتورهای سری و موازی و شرایط پایداری آنها شامل تغییرات غلظت ، محاسبه حجم و روابط جرمی
میکروارگانیزم ها و مواد مصرفی بدون برگشت یا با برگشت لجن در راکتورهای بیولوژیکی
زمان اقامت سلولیӨc ، تعیین ضرایب سینتیک برای طراحی راکتور نظیر Kd, Ks, K
انواع محیط های رشد میکروبی : محیط رشد چسبیده، محیط رشد معلق، محیط رشد دوگانه (Hybrid)
فصل ۵: آشنایی با انواع روش های تصفیه فاضلاب
فرایندهای هوازی
برکه های تثبیت فاضلاب
لاگون های هوادهی
فرایند لجن فعال
صافی چکنده
دیسک های بیولوژیکی دوار
فرایندهای بیولوژیکی بی هوازی
لاگون بیهوازی
فرایند تماسی
فیلترهای بیهوازی
فرایند بیهوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
راکتور بیهوازی چند قسمتی (ABR: Anaerobic Baffled Reactor)

 

دانلود فایل PDF مبحث آب و فاضلاب

 

شهریور ۷, ۱۳۹۳
پارس فاب

فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب

آشنایی با رشته مهندسی آب و فاضلاب و اختصاصا درس فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در این فایل بطور کامل و مفید در رابطه با مبحث […]
شهریور ۷, ۱۳۹۳
800px-FEMA_-_34347_-_The_repaired_New_Orleans_Water_Treatment_Facility

تصفیه آب در پالایشگاه

  تصفیه آب در پالایشگاه ناخالصی های موجود در آب : آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگیهای حلالیت بالای آن ، وجود ندارد و دارای […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳
هوادهی

ته نشینی یا شناور سازی ذرات معلق

  روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب به روش فیزیکی ویژگیهای ذرات معلق موجود در آب ها و پساب ها از نظر تعداددر […]
فروردین ۲, ۱۳۹۳
وتلند پارس فاب

تصفیه فاضلاب به روش نیزار(وتلند)

  تصفیه فاضلاب به روش نیزار(وتلند)  چکیده : کشورهای در حال توسعه به جای استفاده از سیستم های ارزان، مناسب و طبیعی به تبعیت از کشورهای […]
#