اندازه گیری

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D) :

روش A :

آزمایش پرمنگنات یک طریقه برای تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز مواد آلی و معدنی موجود در آب یا فاضلاب می باشد که مخففاً C .O .D نامیده می شود.

مواد مورد نیاز :

۱- اسید سولفوریک ۲۵ % :

cc 25 اسید سولفوریک غلیظ را به حجم cc100 برسانید.

۲- پرمنگنات ۰۱/۰ نرمال :

cc 100 پرمنگنات پتاسیم تیترازول ۱/۰ نرمال را به حجم یک لیتر برسانید.

۳- اسید اگزالیک ۰۱/۰ نرمال :

cc 100 اسید اگزالیک تیترازول ۱/۰ نرمال را به حجم یک لیتر برسانید.

روش آزمایش :

۱-cc 100 از آب مورد آزمایش برداشته چند دانه پرل (سنگ جوش) داخل آن بیاندازید.

۲- سپس cc 5 اسید سولفوریک ۲۵ % به آن افزوده و روی چراغ گرم کنید .

۳- بعد از اینکه آب جوش آمد cc 15 پرمنگنات ۰۱/۰ نرمال بیافزایید و ۱۰ دقیقه حرارت دهید.

۴- cc 15 اسید اگزالیک ۰۱/۰ نرمال بیافزایید تا محلول بیرنگ شود.

۵- بوسیله پرمنگنات ۰۱/۰ نرمال تیتر کنید تا رنگ صورتی کم رنگ پایدار ظاهر شود.

حجم مصرفی پرمنگنات ۰۱/۰ نرمال * ۳۱۶/۰ * ۱۰ = C .O .D mg/

*اگر میزان کلر آب زیاد باشد ابتدا cc 5 /0 سود ۳۲ % و سپس cc 15/0 پرمنگنات بیافزایید بعداز جوشیدن آب cc 15 اسید اگزالیک و cc 5 اسید سولفوریک اضافه کرده و با پرمنگنات تیتر کنید.

روش B :

مواد مورد نیاز :

۱- دی کرومات پتاسیم استاندارد ۲۵/۰ نرمال :

دی کرومات پتاسیم را به مدت ۲ ساعت در حرارت ۱۰۳ درجه سانتیگراد خشک کرده سپس مقدار ۲۵۹/۱۲ گرم آنرا وزن نموده در آب مقطر حل کنیدو حجم را به یک لیتر برسانید.

۲- اسید سولفوریک مخصوص C .O . D :

۱۵ گرم پودر سولفات نقره را در cc 300 اسید سولفوریک غلیظ حل کرده و حجم آن را با همین اسید به یک لیتر برسانید.

۳- فروئین (Ferroin) :

۴۸/۱ گرم پودر۱ و۱۰ فنانترولین منو هیدراته و ۷/۰ گرم FeSO4 , 7H2O را در cc100 آب مقطر حل کنید.

۴- سولفات مضاعف آهن و آمونیوم ۱/۰ نرمال :

۳۹ گرم Fe(NH4) 2 (SO4) 2 , 6H2O را در آب مقطر حل کرده و cc 20 اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه کنید بعد از خنک شدن با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید.

تعیین فاکتور محلول فوق قبل از شروع آزمایش برای یکبار ضرورت دارد.

* میتوان بجای تهیه محلول اسید سولفوریک مخصوص در مرحله دوم آزمایش ۱۲۵/۰ گرم سولفات نقره به محلول افزود و و در مرحله پنجم به جای استفاده از اسید سولفوریک مخصوص از اسید سولفوریک استفاده شود

 

منبع:سایت بهداشت محیط

* ورود به تاپیک مربوطه جهت بحث و تبادل نظر *

 

مهر ۸, ۱۳۹۲

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D)

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D) : روش A : آزمایش پرمنگنات یک طریقه برای تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۲

اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب

اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب محلولهای مورد نیاز : مولیبدات آمونیوم :۲۵ گرم (NH4)6MO7O24.4H2O رادر ۱۷۵ سی سی آب مقطر حل کنید .با احتیاط […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۲

استاندارد های کیفیت آب

۳۷۵۹ جستجو و شمارش کلیفرم ھا در آب به روش چند لوله ای  ۴۲۰۷ کیفیت آب- شمارش میکروارگانیسم ها  ۴۲۰۸ کیفیت آب- نمونه برداری از آب […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۱

دانلود راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترهادر تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن

  دانلود راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترهادر تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن ۲ لایک
#