انتقال آب

 

 

 

 1. فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵

 2. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵

 3. فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵

 4. فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۵

 5. فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵

 6. فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵

 7. فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵

 8. فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۵

 9. فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵

 10. فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵

 11. فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵

 12. فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۵

 13. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵

 14. فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵

 15. فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵

 .

.

.

      ***   دانلود فهارس بهای سال ۹۵ بصورت یکجا   ***             

.

.

.

 

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

فهارس بهای سال ۹۵

      فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۳

فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴

دانلود فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ .     ** دانلود  فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ بصورت یکجا (با حجم ۲۸ مگ) […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۱

تاریخچه آبرسانی

تاریخچه آبرسانی اولین ملتها به تقلید از طبیعت با استفاده از کندن زمین به صورت کانال شروع به آبرسانی نمودند. قنات یا کاریز از شیوه های […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۱

دوره‌ی طرح در سیستم های انتقال و توزیع آب

دوره‌ی طرح در سیستم های انتقال و توزیع آب دوره‌ی طرح زمانی است که عناصر اصلی طرح بر مبنای رفع نیازهای آن زمان طرح می‌شوند. در […]
#