دانلود فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴

.

    ** دانلود  فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ بصورت یکجا (با حجم ۲۸ مگ) **

دانلود بصورت جداگانه :

 1. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۴

 2. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۴

 3. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۴

 4. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۴

 5. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۴

 6. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۴

 7. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۴ 

 8. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

 9. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۴

 10. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال ۱۳۹۴

 11. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴

 12. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۴

 13. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۴

 14. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۴

 15. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۴

 

 

اسفند ۲۹, ۱۳۹۳

فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴

دانلود فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ .     ** دانلود  فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ بصورت یکجا (با حجم ۲۸ مگ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۱

طرح توزیع و انتقال آب شهرک شهید بهشتی شیراز

دانلود پروژه طرح توزیع و انتقال آب شهرک شهید بهشتی شیراز    عنوان :طرح توزیع و انتقال آب شهرک شهید بهشتی شیراز استاد راهنما :دکتر محمد علی […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۱
آموزش

نشریه ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی.نشریه شماره ۳۸۰

دانلود پیش نویس نشریه ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی نشریه شماره ۳۸۰ – الف تیر ماه ۱۳۹۰ وزارت نیرو – […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۱

مبانی هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب

مبانی هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب اساس محاسبات جمع آوری فاضلاب در این طرح رابطه مانینگ ضریب n بستگی به جنس فاضلابروها دارد و تغییرات عمق جریان […]
#