راهنمای جامع پمپ
۲۱۴ صفحه
تاریخچه مکانزیم پمپ
مبانی هیدرولیک
طبقه بندی پمپ ها
پمپ های سانتریفیوژی
اجزای یک واحد پمپاژ کننده
محاسبات
کاویتاسیون
تست پمپ
راهنمای خرید و انتخاب پمپ

دانلود

****************************************

 

عوامل موثر در راندمان پمپ ها

اطلاعات آموزشی
اطلاعات فنی و مهندسی
اخبار روز آب و فاضلاب
در کانال مهندسی آب و فاضلاب

دانلود

****************************************

دستور العمل نگهداری از بلوئر و انواع پمپ

دانلود

****************************************

پمپ و پمپاژ

دانلود

photo_2016-04-17_20-26-48

.

کانال مهندسی آب و فاضلاب

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
پمپ

راهنمای جامع پمپ و پمپاژ

راهنمای جامع پمپ ۲۱۴ صفحه تاریخچه مکانزیم پمپ مبانی هیدرولیک طبقه بندی پمپ ها پمپ های سانتریفیوژی اجزای یک واحد پمپاژ کننده محاسبات کاویتاسیون تست پمپ […]
فروردین ۹, ۱۳۹۲
پارس فاب

تعیین ایستگاه های پمپاژ

تعیین ایستگاه های پمپاژ محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغیر بوده و اغلب در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه) می باشد […]
مهر ۱, ۱۳۹۱
آموزش

انواع کاویتاسیون در پمپ ها

انواع کاویتاسیون در پمپ ها  کاویتاسیون، تشکیل حباب های بخار در پمپ می باشد و متعاقب آن ترکیدن و متلاشی شدن آنها می باشد.کاویتاسیون زمانی اتفاق […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۱

ارزیابی پمپ های گریز از مرکز و عوامل ایجاد کاویتاسیون

ارزیابی پمپ های گریز از مرکز و عوامل ایجاد کاویتاسیون  پمپهای گریز از مرکز ماشین هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز (عکس […]
#