نرم افزار

 

نرم افزار ایپانت EPANET


درباره نرم افزار ایپانت 

EPANET بعنوان یک ابزار تحقیق برای بهبود فهم ما از جابجایی و سرنوشت مواد تشکیل دهندۀآب آشامیدنی داخل شبکه های توزیع، طراحی شده است. مدل کیفی EPANETمی تواند پدیده هایی نظیر واکنشهای درون جریان حجمی ۵، واکنشهای در دیواره لوله، و انتقال جرم بین جریان حجمی و دیواره لوله را مدل نماید.

EPANET میتواند برای انواع مختلف کاربردها درآنالیزسیستم توزیع، استفاده شود. طراحی برنامه نمونه گیری، تنظیم مدل هیدرولیکی ، آنالیزکلرباقیمانده وارزیابی مقدارارائه شده به مصرف کننده (consumer exposureassesment) مثالهایی از این کاربردها می باشند.  

 

Read more

 

مرداد ۱۲, ۱۳۹۱

نرم افزار ایپانت EPANET

  نرم افزار ایپانت EPANET درباره نرم افزار ایپانت  EPANET بعنوان یک ابزار تحقیق برای بهبود فهم ما از جابجایی و سرنوشت مواد تشکیل دهندۀآب آشامیدنی […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۱
پارس فاب

دانلود برنامه واتر جیمز (Water GEMS.08)

  دانلود برنامه واتر جیمز (WaterGEMS.08)   یک نرم افزار هیدرولیکی برای مدل سازی سیستم های توزیع آب با قابلیتهای پیشرفته و دارای ابزارهای بهینه سازی […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۱

محاسبه عمق نرمال در کانالهای ذوزنقه ای و مستطیلی

محاسبه عمق نرمال در کانالهای ذوزنقه ای و مستطیلی به روش سعی و خطا همراه با نمودار دبی- اشل  یکی از موضوعات اصلی در جریان در […]
#