1. فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵

 2. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵

 3. فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵

 4. فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۵

 5. فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵

 6. فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵

 7. فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵

 8. فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۵

 9. فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵

 10. فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵

 11. فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵

 12. فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۵

 13. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵

 14. فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵

 15. فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵

 .

.

.

      ***   دانلود فهارس بهای سال ۹۵ بصورت یکجا   ***             

.

.

.

 

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

فهارس بهای سال ۹۵

      فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۴

دانلود نرم افزار PipeFlow Expert 2016

نرم افزاری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب را در داخل شبکه لوله های تحت فشار شبیه سازی میکند.یک شبکه شامل لوله ها ، گره […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

برنامه ریزی، مدیریت پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد پیشگفتار استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

دانلود برنامه طراحی Tahoe Design HYDROFLO

Tahoe Design HYDROFLO       درباره برنامه : (ترجمه ماشینی) HYDROFLO یک ابزار نرم افزار قدرتمند که در مدل سازی و تجزیه و تحلیل تنها […]
#