انیمیشن از چرخه آب

تصفیه خانه
انیمیشن زیبا از استفاده مجدد از آب
August 19, 2012
سری چهارم تصاویر مرتبط با آب و فاضلاب
چند فایل فلش از سپتیک تانک
August 19, 2012

انیمیشن از چرخه آب

image004

 

چرخه آب برای قرن های متوالی یکسان بوده است اما هر زمان که انسان وارد این چرخه شده است باعث بوجود آمدن اثرات منفی دراز مدت و کوتاه مدت بر اکوسیستم و محیط زیست اطراف خود شده است. این انیمیشن نحوه چرخه آب و اخلال انسان در آن را نشان میدهند.

 

 

 


عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور