دانلود فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴

.

    ** دانلود  فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ بصورت یکجا (با حجم ۲۸ مگ) **

دانلود بصورت جداگانه :

 1. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۴

 2. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۴

 3. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۴

 4. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۴

 5. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۴

 6. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۴

 7. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۴ 

 8. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

 9. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۴

 10. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال ۱۳۹۴

 11. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴

 12. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۴

 13. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۴

 14. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۴

 15. ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۴

 

 

اسفند ۲۹, ۱۳۹۳

فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴

دانلود فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ .     ** دانلود  فهرست بهای کلیه رشته های سال ۱۳۹۴ بصورت یکجا (با حجم ۲۸ مگ) […]
دی ۱, ۱۳۹۳

دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب

۳ لایک
دی ۱, ۱۳۹۳

ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب

۰ لایک
دی ۱, ۱۳۹۳

دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی

۲ لایک
#