نشریات آبفا

نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، آبفای شهری  

 

شماره نشریه

حجم

نام نشریه

نشریه شماره ۱۲۳ ۳٫۲۱ MB دانلود ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشریه شماره ۱۲۴ ۳٫۹۴ MB دانلود مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشریه شماره ۱۳۳ ۹۱۰٫۶۸ KB دانلود راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشریه شماره ۱۳۴ ۵۲۶٫۶۴ KB دانلود نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشریه شماره ۱۳۷ ۵۴۶٫۴۶ KB دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشریه شماره ۱۶۳ ۱٫۴۳ MB دانلود مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
نشریه شماره ۱۷۳ ۷۴۶٫۵۰ KB دانلود پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه شماره ۱۷۴۵۴۸-۱۰۱ ۲۵٫۴۸ KB دانلود اخذ گداهینامه فنی برای تولید و تامین لوله های پلی اتیلنی فاضلابی
نشریه شماره ۱۷۷ ۳٫۲۱ MB دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نشریه شماره ۱۷۹ ۸۸۰٫۵۰ KB دانلود راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
نشریه شماره ۱۸ ۴۹۶٫۹۹ KB دانلود مشخصات فنی و عمومی لوله ها و اتصالات پی . وی . سی برای مصارف آبرسانی
نشریه شماره ۱۹ ۷۳٫۶۸ KB دانلود روش نصب و کارکذاری لوله های پی. وی . سی برای مصارف آبرسانی
نشریه شماره ۲۰۴ ۸۳۹٫۴۳ KB دانلود پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نشریه

حجم

نام نشریه

نشریه شماره S4-3 ۱۱۰٫۱۲ KB دانلود لوله های پلی اتیلن
نشریه شماره S4-4 ۱۱۲٫۲۸ KB دانلود لوله های پی. وی.سی
نشریه شماره S48 ۱٫۴۱ MB دانلود لوله های فولادی
نشریه شماره S5 ۲۲۸٫۷۳ KB دانلود متعلقات لوله های پلی اتیلن
نشریه شماره S50 ۲٫۲۵ MB دانلود لوله های چدنی و چدنی نشکن
نشریه شماره S51 ۱٫۴۰ MB دانلود نکات مشترک لوله گذاری
نشریه شماره S53 ۱٫۸۴ MB دانلود لوله های فایبر گلاس ( G.R.P)
نشریه شماره S6 ۱۱۳٫۰۸ KB دانلود پوشش حفاظتی سطوح خارجی لوله های فولادی با نوار پیچی به طریق سرد
نشریه شماره S7 ۱۳۰٫۱۳ KB دانلود رنگ آمیزی جدار خارجی لوله های فولادی
نشریه شماره S8-1 ۱۷۰٫۳۱ KB دانلود هدف , تعاریف و دامنه کار
نشریه شماره s8-2 ۲۲۸٫۶۵ KB دانلود حفاظت کاتدی لوله های فولادی
نشریه شماره S8-3 ۳۵۶٫۹۵ KB دانلود لوله رانی
نشریه شماره S85 ۳٫۸۸ MB دانلود شیرها
نشریه شماره S9 ۴۹۶٫۹۹ KB دانلود متعلقات لوله های فولادی
نشریه لوله کشی ۸۳۲٫۷۲ KB دانلود قرارداد تیپ مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب
نشریه لوله کشی قرارداد تیپ شماره ۱۱ ۱۱۸٫۰۰ KB دانلود مطالعات و خدمات نظارت لوله کشی آب و فاضلاب پیوست شماره ۱

 

شماره نشریه

حجم

نام نشریه

نشریه شماره ۳۲۳ ۱٫۹۰ MB دانلود دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
نشریه شماره ۳۳۸ ۲٫۴۴ MB دانلود دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
نشریه شماره ۳۴۷ ۹٫۰۵ MB دانلود راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
نشریه شماره ۳۶۵ ۲۸۶٫۴۴ KB دانلود فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای سامانه های آبرسانی شهری موجود
نشریه شماره ۳۶۹ ۵٫۱۳ MB دانلود ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
نشریه شماره ۶۰ ۳٫۲۸ MB دانلود شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
نشریه شماره S11 ۲۸۸٫۳۸ KB دانلود اندود داخلی لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه شماره S12 ۶۰۸٫۸۰ KB دانلود متعلقات لوله های پی. وی . سی
نشریه شماره S13 ۲۰۴٫۴۱ KB دانلود پوشش لوله های فولادی با مواد قیری یا قطرانی به طریق گرم
نشریه شماره s14-1 ۶۳۶٫۲۹ KB دانلود متعلقات لوله های فایبرگلاس
نشریه شماره S14-2 ۷۸۷٫۱۱ KB دانلود متعلقات لوله های فولادی
نشریه شماره S18 ۱,۰۱۹٫۰۱ KB دانلود متعلقات لوله های چدنی
نشریه شماره S19 ۷۷۳٫۴۵ KB دانلود لوله های بتنی
نشریه شماره S2 ۷۳٫۶۸ KB دانلود متعلقات
نشریه شماره S23 ۱٫۳۴ MB دانلود لوله های پلی اتیلن
نشریه شماره S3-1 ۱۰۶٫۷۸ KB دانلود لوله های آزبست سیمان
نشریه شماره S3-2 ۹۱٫۹۰ KB دانلود لوله های چدن نشکن
نشریه شماره S3-3 ۱۰۳٫۸۸ KB دانلود لوله های فایبر گلاس
نشریه شماره S37 ۱٫۳۳ MB دانلود لوله های آزبست سیمان
نشریه شماره S39 ۱٫۰۹ MB دانلود لوله های پی . وی . سی
نشریه شماره S4-1 ۹۹٫۹۵ KB دانلود پوشش خارجی لوله ها و اتصالات فولادی با پلی اتیلن
نشریه شماره S4-2 ۱۱۰٫۳۴ KB دانلود رنگ آمیزی جدار داخلی لوله های فولادی با اپوکسی مایع

 

شماره نشریه

حجم

نام  نشریه

نشریه شماره ۲۳۷ ۱٫۳۶ MB دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری ( تصفیه مقدماتی)
نشریه شماره ۲۶۶ ۲٫۰۱ MB دانلود ۱- دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب ۲- دستور العمل تعیین نیتروژن آب
نشریه شماره ۲۷۴ ۱٫۰۵ MB دانلود دستورالعمل نمونه برداری آب
نشریه شماره ۲۷۵ ۲٫۲۴ MB دانلود ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه شماره ۲۷۸ ۴٫۰۱ MB دانلود راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
نشریه شماره ۲۸۵ ۵۵۰٫۴۸ KB دانلود راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه شماره ۳۰۳ ۳۳۳٫۳۱ KB دانلود مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری
نشریه شماره ۳۱۱ ۶٫۶۰ MB دانلود راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
نشریه شماره ۳-۱۱۶ ۳۱۷٫۰۲ KB دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
نشریه شماره ۳-۱۱۷ ۶۶۵٫۴۵ KB دانلود مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری
نشریه شماره ۳-۱۱۸ ۶۲۸٫۳۸ KB دانلود مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی فاضلاب شهری
نشریه شماره ۳-۱۲۱ ۱٫۰۶ MB دانلود ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری
نشریه شماره ۳۱۲۳۱ ۱۱۹٫۳۱ KB دانلود شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی , اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح های فاضلاب شهری
نشریه شماره ۳-۱۲۹ ۲٫۳۴ MB دانلود ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه فاضلاب شهری
نشریه شماره ۳-۱۳۰ ۷۴۳٫۳۲ KB دانلود گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
نشریه شماره ۳۱۸ ۱٫۱۵ MB دانلود دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب

 

 

منبع : اب منطقه ای آذربایجان غربی

3 نظر

 1. مبارکی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم دستورالعملی برای بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آّ شرب وجود دارد ؟ اگر همچین دستورالعملی موجود است از کجا میتوانم تهیه کنم ؟
  با سپاس فراوان

 2. فرید گفت:

  سایت پربار و خوبی دارید.جمع آوری مطالب خوب بوده و استفاده از آنها برای دانشجوها و مشاورین راهگشاست
  تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#