شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

تصفیه خانه فاضلاب شهر جلفا
August 6, 2012
تصفیه خانه آب گرمی استان اردبیل
August 6, 2012

شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه 

سیستم جمع آوری فاضلاب در شهر صنعتی کاوه از سال ۷۴ آماده بهره برداری و یک سال بعد ، در دی ماه سال ۷۵ تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی با حدود ۱۰۰ مشترک رسماً به بهره برداری رسیده و از آن زمان تا کنون با کیفیت بسیار مطلوب در حال بهره برداری می باشد و تعداد مشترکین آن در حال حاضر بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی ، خدماتی و مجتمع های مسکونی می باشد.

مهمترین اهدافی که شرکت شهر صنعتی کاوه در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب مد نظر داشته و بطور مستمر پیگیری می نماید بشرح ذیل می باشد :

۱- فراگیر نمودن خدمات فاضلاب در حوزه تحت پوشش.

۲- اقتصادی نمودن خدمات تصفیه فاضلابها و پایین آوردن قیمت تمام شده این فرآیند.

۳- حفظ تعادل محیط زیست حوزه تحت پوشش.

۴- پیش بینی لازم برای پاسخگوئی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش.

۵- حفظ و توسعه بنیه مالی ، فنی و انسانی برای پاسخگوئی به مسئولیتها.

۶- پاسخگوئی به مراجع قانونی ذیربط.

(مهمترین برنامه شرکت شهر صنعتی جهت اجرایی نمودن اهداف بالا:

۱- برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری شبکه ها و تأسیسات.

۲- رعایت استانداردها و ضوابط.

۳- برقراری انشعابات بعد از مراحل فنی، قراردادی و قانونی.

۴- تدوین برنامه های کنترل بحران.

۵- کنترل حوادث و اتفاقات.

۶- شناسائی و کنترل موارد وعوامل آلوده کننده خارج از استاندارد.)

بخش اول : معرفی تصفیه خانه :

ظرفیت تصفیه خانه : ظرفیت هیدرولیک :

۱- دبی متوسط ۲۷۰۰۰ مترمکعب در روز.

۲- دبی متوسط ساعتی ۱۱۲۵ مترمکعب در ساعت.

۳- دبی ماکزیمم ساعتی ۱۶۰۰ مترمکعب در ساعت.

۴- جامدات معلق ، ۲۰۲۵۰ کیلوگرم در روز.

فاضلاب خام مخلوطی از فاضلاب های صنعتی متفاوت و مجتمع های مسکونی می باشد.اما هر صنعتی که آلودگی پساب آن از استاندارد پیش بینی شده توسط شهر صنعتی کاوه فراتر رود باید دارای یک سیستم پیش تصفیه باشد تا بتواند قواعد و محدودیتها اعمال شده را رعایت نماید.

واحد های تصفیه خانه شهر صنعتی کاوه به ترتیب عبارتند از :

۱- منهول ورودی / بای پس :

این محفظه با یک دریچه فلزی به ابعاد ۱۵۰ × ۱۰۰ که در خط اصلی گذارده شده و یک سرریز جریان تجهیز شده است. در وضعیتهای اضطراری با بستن دریچه فلزی ، فاضلاب ورودی به سمت استخر ذخیره هدایت خواهد شد. اگر دبی ورودی از ظرفیت تصفیه خانه تجاوز کند، با تنظیم دریچه فلزی ، اضافه جریان به سمت استخر ذخیره بای پس خواهد شد.

۲- آشغال گیری :

شامل یک دستگاه آشغال گیری دستی که در روی کانال تعبیه شده وامکان تخلیه آشغال های جدا شده از فاضلاب را بصورت دستی امکان پذیر می سازد. همچنین در سمت دیگر کانال یک دستگاه آشغال گیر مکانیکی نصب شده که بصورت اتوماتیک توسط یک دستگاه کنترل کننده سطح آب و یک تایمر قابل تنظیم آشغال ها را از فاضلاب جدا می کند. آشغال ها در کانالی در پشت آشغال گیر جمع آوری و برحسب مقدار آشغال های جدا شده چندین بار در روز نظافت شده و بصورت روزانه به محل دفن ضایعات حمل می شود.

۳- ایستگاه ترزیق اسید و باز ( آب و آهک ) :

شامل مخازن تهیه اسید و آب آهک و پمپهای تزریق این مواد بوده و توسط یک کنترل کننده PH عمل تزریق اسید و باز در مواقع لازم صورت می گیرد.

۴- ایستگاه تزریق مواد مغذی :

شامل مخزن تهیه و پمپ تزریق بوده و درمواقع لزوم این مواد به پساب ورودی اضافه می شود. لزوم تزریق این مواد در بخش بیولوژیکی توضیح داده خواهد شد.

۵- کانال دانه گیر :

جهت حذف ذرات شن و ماسه، پساب ورودی در کانال مستطیلی شکل هدایت شد کف این کانال قیفی بوده و ذرات بر اثر نیروی وزن خود در این کانال ته نشین می شوند و توسط پمپهای مستغرق که در روی یک پل نصب شده اند بصورت پیوسته در حال تخلیه می باشند و براساس نوع فاضلاب ورودی در روز چندین بار تخلیه خواهند شد.

۶- تانک خنثی سازی :

شامل یک دستگاه میکسر با توان ۲۲ کیلو وات که بصورت پیوسته عملیات مخلوط کردن پساب را بعهده دارد ، این عمل هم از ته نشین شدن مواد معلق در این حوضچه جلوگیری می نماید و هم در صورت تزریق اسید یا باز باعث مخلوط کردن و همگن شدن فاضلاب

می شود.

۷- دستگاه اندازه گیری دبی ورودی :

شامل یک آرام کننده جریان بوده و براساس امواج صوتی ارسالی درهر لحظه دبی ورودی را اندازه گیری کرده و روی تابلوی اطاق کنترل نمایش می دهد.

۸- تانکهای ته نشینی اولیه :

شامل پاروبکهای لجن روب و سطح روب که توسط یک پل متحرک دائماً در روی حوضچه در حال چرخش می باشند و پساب ورودی پس از ته نشین شدن مواد معلق آن توسط این پاروبکها به مرکز حوضچه هدایت شده و توسط خط لوله که در کف حوضچه تعبیه شده به ایستگاه پمپاژ لجن خام هدایت می شوند و لجنها و آشغال های روی سطح نیز توسط قیفی که در روی حوضچه می باشد به ایستگاه پمپاژ لجن هدایت می شود.

۹- ایستگاه پمپاژ لجن خام اولیه :

شامل دو دستگاه پمپ لجن کش ۵/۷ کیلو وات که لجنهای ته نشین شده در ته نشینی اولیه را ( لجن خام اولیه ) توسط یک خط لوله به حوضچه هاضم لجن پمپاژ می نماید.

۱۰- تانکهای هوا دهی :

دو تانک هوا دهی مجزا، مجهز به ۱۰ دستگاه هوادهی سطحی افقی mammot rotors و دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول و سرریز های اتوماتیک و دستی می باشد. پیکر بندی هوادهی بگونه ای است که عمل نیتریفیکاسیون و دی نیترویفیکاسیون همراه با حذف BOD انجام می شود ، توان منصوب در هر تانک برای ایجاد جریانی بیش از ۴% متر در ثانیه و اکسیژن محلول ۵/-۵/۲ میلی گرم در لیتر تخمین زده می شود. در روش تصفیه هوازی با استفاده از میکرو ارگانیزمها که عمدتاً باکتریها هستند مواد آلی تثبت شده و مواد آلی کربندار محلول و کلوییدی به گازهای مختلف و بافت سلولی تبدیل می شوند و چون وزن مخصوص بافت سلولی کمی بیشتر از آب است ، سلولهای حاصل را می توان با ته نشینی ثقلی از مایع تصفیه شده جدا کرد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تا زمانی که بافت سلولی تولید شده از مواد آلی از محلول جدا نشود تصفیه کمال نیست زیرا بافت سلولی ، که خود آلی است ، در پساب خروجی به منزله BOD اندازه گیری می شود، اگر بافت سلولی جدا نشود ، تنها تصفیه ای که صورت پذیرفته تبدیل باکتریایی بخشی از ماده آلی موجود به محصولات نهایی گازی شکل مختلف است. متأسفانه در بعضی از مواقع پیش تصفیه موجود در کارخانجات بعد از مراحل خنثی سازی و حذف مواد زاید ( مواد معلق ، ذرات ته نشین شده حاصل از فرآیند تصفیه ، روغن و… ) مواد زاید جدا شده را به شبکه تخلیه می نماید و در واقع علاوه بر اینکه تمام

زحمات در مراحل پیش تصفیه به هدر می رود مشکلات زیادی را نیز برای تصفیه خانه شهر صنعتی بوجود می آورند .

۱۱- تانکهای ته نشینی ثانویه :

شامل پاروبکها لجن روب در کف و سطح روب در روی سطح بوده و دائماً توسط پل متحرک در روی حوضچه در حال چرخش با سرعت بسیار پایین می باشد ، مخلوط لجن و پساب تصفیه شده از هوادهی وارد آن شده و لجن فعال را جدا و طبق اندازه گیریهای انجام شده توسط آزمایشگاه مقداری از آن توسط پمپهای اسکرو برگشت و مازاد آن به حوضچه هاضم هوازی منتقل می شود.

۱۲- ایستگاه پمپاژ لجن فعال :

شامل دو دستگاه پمپ حلزونی ( اسکرو) با کنترل کننده فرکانسی به ظرفیت ۱۷۰ تا ۸۵۰ مترمکعب در ساعت ( ۱۵ تا ۷۵ درصد دبی ورودی فاضلاب ) که لجنهای فعال ته نشین شده را به داخل تانک هوادهی و یا به حوضچه هاضم انتقال می دهد.

۱۳- حوضچه و اتاق کلر زنی :

شامل کپسولهای ۵۰۰ کیلویی گاز کلر، بوستر پمپها ، رگلاتور ، تابلوی تغییر وضعیت اتوماتیک ، کلریناتور خلأ گاز وآنالیزور گاز کلر بوده و جهت ضد عفونی کردن فاضلاب کلر به صورت گازی به مقدار مناسب به فاضلاب تصفیه شده تزریق می شود و پس از زمان تماس کافی کلر گازی با پساب تصفیه شده ، آب کلر زده شده وارد حوضچه ذخیره نهایی می شود.

۱۴- حوض هاضم هوازی لجن :

شامل ۵ دستگاه هوادهی سطحی افقی ( ماموت روتور ) و دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول و سر ریزهای اتوماتیک ودستی می باشد و با زمان ماند طولانی بیش از ۱۰ روز لجنهای پمپاژ شده به آن تثبیت شده ( فاز خود خوری ) و نهایتاً لجن تثبیت شده وارد حوضچه تغلیظ می شود .

۱۵- تغلیظ کننده لجن :

شامل پاروبکهای لجن روب در کف که توسط یک پل دائماً در حال چرخش در داخل حوضچه بوده و لجنهای ته نشین شده را به مرکز حوضچه انتقال و از طریق خط لوله به ایستگاه پمپاژ لجن منتقل می نماید.

۱۶- ایستگاه پمپاژ لجن تغلیظ شده :

شامل دو دستگاه پمپ لجن کش ۵/۷ کیلو وات بوده و لجنها تثبت شده را بر روی بسترها پمپاژ می نماید.

۱۷- بسترهای لجن خشک کن :

با توجه به موقعیت مناسب منطقه و دارا بودن آب و هوای گرم و خشک لجنهای به غلظت ۳ تا ۴ درصد بر روی بسترهای شنی و خاکی پمپاژ می شود و پس از یک دوره مناسب کاملاً خشک و تخلیه می شوند. در مورد استفاده از لجنهای خشک شده با توجه به اینکه حداقل ۵۰% از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه صنعتی می باشد ( طبق اندازه گیریهای انجام شده این لجنها حاوی مقادیر زیادی آهن ، کروم و دیگر فلزات سنگین و نیز مواد آلی حذف نشده می باشند ) غیر قابل استفاده بوده در صورتیکه اگر پساب ورودی به تصفیه خانه فقط شهری ( فاضلاب بهداشتی ) باشد لجنهای جدا شده کود بسیار مناسبی برای زمینهای کشاورزی می باشند.

۱۸- لاگون ذخیره نهایی :

پساب تصفیه شده وارد لاگون شده و پس از زمان ماند بیش از سه روز جهت مصارف فضای سبز در جنگل شهر صنعتی پمپاژ می شود.

بخش دوم : خطوط شبکه فاضلاب موجود در شهر صنعتی کاوه و نحوه نمونه برداری از شرکتها :

شبکه فاضلاب شهرصنعتی یک سال قبل از راه اندازی تصفیه خانه در سال ۱۳۷۴ آماده بهره برداری بوده و در ابتدای راه اندازی تصفیه خانه تنها ۱۰۰ مشترک در بخشهای صنعتی ، مسکونی و خدماتی داشته است و درحال حاضر بیش از ۶۰۰ مشترک در بخشهای مختلف دارد وکلیه فاضلابها را پس از جمع آوری توسط شبکه های فرعی از طریق یک خط لوله اصلی وبصورت ثقلی به سمت تصفیه خانه در قسمت جنوبی شهر صنعتی منتقل می نماید. شبکه فاضلاب شهر صنعتی شامل یک خط لوله اصلی در منتهی الیه بخش شرقی شهر صنعتی واقع شده وقطر خطوط از ابتداء ۴۰۰ میلی متر شروع و در انتهاء به ۱۰۰۰ میلی متر به داخل تصفیه خانه ختم می شود . خطوط فرعی از خیابانها یکم تا بیست سوم از غرب به شرق شهر صنعتی فاضلابهای داخل خیابانها را جمع آوری کرده و به شبکه اصلی میریزند. برای انشعاب دادن به شرکتها و طبق قرارداد فاضلاب ، کلیه انشعابهای فرعی جهت متصل شدن کارخانجات به شبکه از قبل آماده و در صورت آماده نبودن بلافاصله پس از مراجعه مشترک وارائه قرارداد فاضلاب با شرکت شهر صنعتی منهول ارتباطی سریعاً ساخته و آماده بهره برداری شده و مشترک از طریق این منهول به شبکه فاضلاب متصل می شود. نمونه برداری ، نگهداری ، بازرسی و ارائه کلیه خدمات از طریق این منهول به مشترک داده می شود. همچنین خطوط فاضلاب در نقاط مسکونی و تجاری آماده بهره برداری می باشد و کلیه فاضلابهای نقاط مسکونی و تجاری پس از جمع آوری از طریق خطوط لوله به شبکه اصلی منتقل می شوند.

بعضاً به دلیل عدم رعایت واحد های تولیدی در خطوط انتقال فاضلاب گرفتگی ایجاد شده و باعث سر ریز شدن فاضلاب به سطح خیابان و یا آن واحد تولیدی می شود که اینگونه موارد تلفنی به تصفیه خانه و یا به دفتر شهر صنعتی اطلاع داده می شود ، با توجه به حساسیت بلافاصله پس از مشخص نمودن مکان مورد نظر و بررسی موضوع نسبت به اعزام تیم با تجهیزات جهت رفع گرفتگی اقدام می گردد معمولاً گرفتیگها به دو روش بر طرف می شود:

۱- توسط چنگک ضایعاتی که باعث گرفتگی شده اند پاکسازی شده و پس از تخلیه مسیر مورد نظر با تانکر آب شستشو داده می شود و یا :

۲- گرفتگی توسط روش بالا برطرف نشده که در اینصورت منهول بعد از منهول گرفته شده باز و پس از تخلیه هوای داخل آن شستشو منهول با آب توسط توپی انسداد لوله انتقال فاضلاب مسدود وآب با فشار زیاد بوسیله فشار پمپهای واترجت و یا ماشینهای آتش نشانی به صورت معکوس داخل لوله منتقل شده و ضایعاتیکه باعث گرفتگی شده اند را داخل لوله به بیرون از منهول منتقل می نماید و در ادامه پس از رفع گرفتگی با تانکر آب مسیر مورد نظر شستشو داده می شود .

بخش سوم : استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و چگونگی محاسبه فاضلاب بهاء :

رشد بیش از حد جمعیت ، نیاز به آب را برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی ، توسعه کشاورزی و صنعت را بیش از بیش افزایش داده است . در حال حاضر که در بیشتر کشورها با کمبود آب مواجه هستند دو عامل انتقال آب از راه دور و توجه به نمک زدایی از آبهای شور مورد توجه قرار گرفته است . تکنولوژی های نمک زدایی از آبهای شور در دنیا هنوز در حدی نیست که بتوان بصورت اقتصادی از آبهای شور تمام مصارف زندگی را تأمین نمائیم. یکی از مهمترین منابع آبی که از دیر باز بعنوان رفع کمبود آب اجتماعات دردنیا مورد توجه قرار داشته استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده است وقتی آبی با کیفیت و مشخصات بهتر در اختیار نباشد ، می توان از آبهای با کیفیت نازلتر استفاده نمود معمولاً اینگونه آبها را از فاضلاب تصفیه شده به دست می آورند .

مهمترین مصارف مجدد فاضلاب تصفیه شده عبارتند از :

۱- مصارف کشاورزی .

۲- مصارف صنعتی .

۳- تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی.

۴- پرورش ماهی و مسائل تفریحی.

مصرف مجدد فاضلاب تصفیه شده در موارد غیر شرب فوائد زیر را نخواهد داشت:

– کاستن از محدودیت منابع آب .

– تقلیل بار آلودگی آبهای دریافت کننده فاضلاب و درنتیجه استفاده بهتر و بیشتر از این آبها.

– تأمین آب در مواردی که می توانیم از آبهای با کیفیت نازلتر استفاده کنیم.

– در موارد مصرف فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی ، هزینه فسفات آنها صرفه جوئی می شود.

– در نقاطی که به علت برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی سطح سفره ها افت نموده ، مصرف مجدد فاضلاب از افت زیادتر این سفره ها جلوگیری می نماید.

کشور ایران و بالاخص شهر صنعتی کاوه در منطقه ای احداث شده که با آب و هوای گرم و خشک ، ازنظر منابع آبی ( با توجه به خشک سالی های چند سال اخیر ) بسیار محدود بوده و برداشت بی رویه از سفره های موجود در منطقه ، سطح آب این سفره ها را به شدت کاهش داده و بر روی کیفیت آب خام برداشتی نیز تأثیر گذاشته است. براین اساس از زمان راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی ، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بطور جدی پیگیری و نهایتاً با ایجاد یک خط انتقال برگشت پساب که با هزینه بسیار سنگین احداث شده ، از تابستان سال ۱۳۸۳ این خط مورد بهره برداری قرار گرفته است و آب مورد نیاز جهت آبیاری پارک جنگلی را از محل تصفیه خانه به پارک جنگلی پمپاژ می نماید . موارد مصرف این آب در مرحله اول آبیاری فضای سبز شهر صنعتی و در مراحل بعد تأمین آب واحد های صنعتی نیازمند می باشد. سالیان زیادی است که از پساب تصفیه شده برای آبیاری گیاهان استفاده و مصرف آن بالاخص در مناطق کم آب رو به افزایش می باشد. فاضلاب تصفیه شده در صورتی می تواند به عنوان یک منبع آب قابل استفاده شود که تدابیر لازم اتخاذ شده و تأثیر دراز مدت آن روی کل منبع آب از نظر افزایش شوری ، مواد غذایی گیاهی و عناصر کمیاب منظور شود در صورتی که فاضلاب تصفیه شده تحت یک مدیریت صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد ، مواد غذایی و عناصر کمیاب موجود در آن می تواند به عنوان یک سرمایه در کشاورزی به شمار رود در کاربرد فاضلاب تصفیه شده فرض بر این است که حداقل عملیات تصفیه به نحو مطلوب و با کمترین نوسان در آلودگی انجام گرفته باشد. همچنین فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یک منبع آبی کمکی قابل استفاده در نظر گرفته شود کاربرد مخلوطی از آب آبیاری و فاضلاب تصفیه شده تحت یک مدیریت صحیح ، در مقایسه با تخلیه پساب تصفیه شده در رودخانه ها و سایر آبها از پتانسیل آلودگی خواهد کاست .

مهمترین شاخص هایی که در استفاده از فاضلاب تصفیه شده مد نظر می باشند عبارتند از :

۱- مشخصات فیزیکی که شامل مواد معلق رنگ و بو می باشد.

۲- مشخصات شیمیایی که شامل BOD & COD حذف نشده باشد.

۳- مشخصات بیولوژیکی که شامل باکتریها ، ویروسها و سایر اورگانیسمها می باشد.

در یک تصفیه خانه فاضلاب صنعتی رعایت نکردن استانداردها تعریف شده منجر به تغییرات شدید در این مشخصات شده بطوریکه باعث غیر قابل استفاده شدن فاضلاب تصفیه شده می شود و مهمتر از آن کار تصفیه را با مشکلات زیادی مواجه می کند و در صورت ادامه تخلیه آلودگی بالا، منجر به از کار افتادن تصفیه خانه می شود. طی دو سال گذشته قسمت عمده پارک جنگلی با پساب تصفیه شده از تصفیه خانه شهر صنعتی آبیاری شده است که کمک زیادی به ذخیره آب شرب بوده بطوریکه هیچ قطعی آبی به دلیل کمبود آب شرب به غیر از موارد قطع برق و بعضاً شکستگی خطوط انتقال نداشته ایم. با تمام مشکلاتی که در زمینه رعایت نکردن بعضی ازصنایع مستقر در شهر به استانداردهای تعیین شده ورودی فاضلاب خوشبختانه تمامی این مشکلات را که بعضاً با اخطارها نیز برای شرکتهای خاطی همراه بوده ، پشت سرگذاشته و توانستیم این مدت را با کمترین مشکل آبی پشت سربگذاریم ولی با ادامه روند تخلیه پسابهای شدیداً آلوده که توسط بعضی از صنایع برای تصفیه خانه بوجود می آید و عملاً عملیات تصفیه خانه را مختل می نماید و منجر به افزایش هریک از سه مشخصه بالا می شود آب استحصالی از پساب را غیر قابل استفاده می نماید.

بخش چهارم : چگونگی محاسبه فاضلاب بهای واحد های تولیدی :

فاضلاب بهای کارخانجات با درنظر گرفتن دو عامل ۱- مقدار فاضلاب ( دبی فاضلاب ) ۲- عدد آلودگی که مجموع عوامل آلوده کننده بوده وحاصل جمع مواد معلق موجود در فاضلاب ، COD و Oil می باشد و برای محاسبه شارژ ماهیانه بکار می رود . درصد تبدیل آب به فاضلاب ( دبی فاضلاب ) براساس مقدار آب مصرف شده جهت مصارف بهداشتی فرآیند تولید و آب مصرف شده جهت آبیاری فضای سبز و مجموع آلودگی آن طبق نمونه برداری انجام شده از پساب کارخانه و آنالیز نمونه توسط آزمایشگاه تصفیه خانه شهر صنعتی مشخص می شود .

جهت تعیین دبی فاضلاب کارخانجات به روش زیر عمل می شود :

– کارخانجاتی که فقط پساب بهداشتی دارند درصد تبدیل با توجه به تعداد کارگران داشتن یا نداشتن آشپزخانه و میزان فضای سبز موجود در کارخانه مشخص می شود بعنوان مثال اگرکارخانه ای فقط فاضلاب بهداشتی داشته و هیچ فضای سبزی در کارخانه نباشد طبق استاندارد ۷۰% آب مصرفی کارخانه تبدیل به فاضلاب می شود ولی از آنجائیکه در اکثر کارخانجات آب زیادی برای آبیاری فضای سبز بکار می رود که این موضوع با بررسی قبوض آب مصرفی در سه ماهه آخر سال که هیچ گونه آبی برای فضای سبز بکار نمی رود و آب مصرفی در سه ماهه تابستان ، میزان مصرف آب برای فضای سبز تعیین شده در نتیجه از مقدار تبدیل آب به فاضلاب طوری کاسته می شود که متوسط تبدیل به فاضلاب در طول سال ( در فصل تابستان بیشتر و در فصل زمستان کمتر) در حد مقدار واقعی باشد معمولاً این درصد برای اینگونه واحد های تولیدی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از حد استاندارد می باشد .

– کارخانجاتی که علاوه بر فاضلاب بهداشتی ( که روش محاسبه آن دربالا آورده شده است ) فاضلاب حاصل از فرآیند تولید دارند ودر صد تبدیل آنها مجموع پساب بهداشتی و پساب صنعتی می باشد درصد تبدیل پساب صنعتی با توجه به فرآیند تولید ، نوع تولید، مقدار آب باقیمانده در محصول وکلیه احتمالات موجود مشخص می شود و علاوه بر آن می توان از جداولی که در کتابهای موجود می باشد ( مهندسی فاضلاب ) ومیزان پساب واحد های تولیدی مختلف را مشخص نموده اند استفاده نمود در تمام این مراحل ملاک محاسبه قبوض آب مصرفی کارخانه در طول یکسال می باشد.

– برای تعیین قیمت تصفیه هر مترمکعب فاضلاب کلیه هزینه های صرف شده برای تصفیه خانه را در طول دوره یکساله مشخص نموده و میزان پساب تصفیه شده در طول سال را با توجه به ظرفیت تصفیه خانه و با احتساب اینکه پساب فقط بهداشتی باشد را نیز مشخص و قیمت پایه اولیه محاسبه می گردد این قیمت برای کلیه واحد های تجاری ، مسکونی و نیز واحد های تولیدی که فقط پساب بهداشتی دارند بکار خواهد رفت بسیاری از واحد ها تولید پساب صنعتی داشته و عدد آلودگی آن را می توان با نمونه برداری تعیین نموده و با افزایش عدد آلودگی قیمت پایه اولیه نیز افزایش یافته ومیزان فاضلاب بهای آن نیز افزایش می یابد . متأسفانه در حال حاضر با بررسیهای بعمل آمده به غیر از شهرصنعتی کاوه بسیاری از شهرکهای صنعتی برای دریافت شارژ ماهیانه آلودگی کلیه واحدها ی تولید را یکسان و در صدی از آب مصرفی را برای تعیین فاضلاب بهاء بکار می برند که اینکار اعتراضات زیادی را برای واحدهای تولیدی که آلودگی آنها در حد پساب بهداشتی است در برداشته است. محاسبه فاضلاب بهاء براساس میزان آلودگی عامل مهمی جهت کنترل واحد های آلاینده بوده بطورئیکه خود مدیران صنایع برنامه ریزی جهت کاهش آلودگی را دردستور کار خود قرارداده و این موضوع را شدیداً پیگیری می نمایند و به هرمیزان که از آلودگی کم نمایند شارژ کمتری نیز پرداخت می نمایند.

منبع:وبسایت شرکت شهر صنعتی کاوه

* ورود به تاپیک مربوطه جهت بحث و تبادل نظر *

 

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#