تصفیه خانه هشترود

طرح تصفیه خانه فاضلاب میانه
August 7, 2012
تـصفیه خـانه فـاضلاب شـهر عجبشیر
August 7, 2012

تصفیه خانه هشترود

تصفیه خانه هشترود

تصفیه خانه هشترود که جهت تأمین آب شرب شهر هشترود طراحی و راه اندازی شده در خیابان چایکنار و در کنار مسیر رودخانه آقبلاغ شهرستان هشترود واقع شده است.

۴-۱- ظرفیت و محدوده کاری
احداث تصفیه خانه هشترود در سال ۱۳۸۲ توسط شرکت آوانتیل به عنوان پیمانکار ساختمانی و تأسیساتی و با مشاوره شرکت آشناب آغاز و بعد ازگذشت حدود ۳ سال در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه ۱۲۰ لیتر بر ثانیه و حداکثر ظرفیت بهره برداری آن معادل ۹۰ لیتر بر ثانیه می باشد. آب خام ورودی این تصفیه خانه از سد سهند و توسط خط لوله فولادی به طول ۲۲ کیلومتر از طریق ثقلی و پمپاژ وارد تصفیه خانه می شود. آب صاف تصفیه خانه نیز در یک مخزن هزار متر مکعبی تصفیه خانه ذخیره و بعد از افزایش فشار در ایستگاه پمپاژ به شبکه آبرسانی شهرستان هشترود انتقال می یابد. خط انتقال آب صاف به طول ۶/۱ کیلومتر و از نوع فولادی می باشد.

۴-۲- وضعیت مالکیت تصفیه خانه
مالکیت زمین تصفیه خانه در اختیار “امور آبفای منطقه هشترود” و کاربری زمین آن از نوع کشاورزی می باشد.

۴-۳- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه، تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

۴-۳-۱- حوضچه اختلاط سریع
پس از تزریق مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه آب وارد یک حوضچه اختلاط سریع به ظرفیت ۶ متر مکعب می شود که این حوضچه دارای یک دستگاه هم زن ۶ کیلوواتی برای اختلاط یکنواخت و سریع مواد شیمیایی تزریق شده در آب می باشد.

۴-۳-۲- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در این تصفیه خانه توسط سه صافی شنی انجام می شود که ضخامت لایه ماسه حدود ۲ هزار میلی متر و اندازه موثر دانه های ماسه مورد استفاده در این صافی ها ۱۸۰۰ میلی متر می باشد. ۴عدد پمپ آب شستشو با قدرت ۱۸ کیلووات و ۲ دمنده هوای فشرده ۳۷ کیلوواتی جهت شستشوی صافی ها در نظر گرفته شده است.

۴-۳-۳- فرآیند تصفیه آب
در تصفیه خانه هشترود استان آذربایجان شرقی فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی، فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل ذیل می باشد:
• کلر زنی مقدماتی
• تهیه و تزریق مواد شیمیایی
• اختلاط سریع
• صاف سازی
• کلر زنی نهایی
• ذخیره سازی

۴-۳-۳-۱- مرحله کلرزنی مقدماتی
هدف از کلر زنی آب خام، سالم سازی آب ورودی به تأسیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آلاینده های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند آهن، منگنز، فلزات سنگین و ته نشینی آن ها در مرحله زلال سازی و جلوگیری از رشد بعدی میکرو ارگانیسم ها و گیاهان آبی در تأسیسات تصفیه خانه است.

۴-۳-۳-۲- فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی

کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده در مخازن مربوطه ذخیره گردیده و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به حوضچه اختلاط سریع تزریق می گردد. آهک نیز جهت تنظیم pH و بهبود فرآیند انعقاد به صورت شیر آهک آماده به کانال آب خام تزریق می گردد. به منظور به دست آوردن لخته های بزرگتر و سنگین تر به خصوص در زمستان (زمانی که دمای محیط کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد می باشد) از پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقد کننده استفاده می شود.

۴-۳-۳-۳- مرحله اختلاط سریع
به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لخته ها در این مرحله مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شوند.

۴-۳-۳-۴- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می شود. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری در جریان آب به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مسأله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل از شستشو پس از ته نشینی لجن آن مجددا به کانال آب خام انتقال می یابد.

۴-۳-۳-۵- مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام می شود. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

۴-۳-۳-۶- ذخیره سازی
آب صاف خروجی از تصفیه خانه در یک مخزن هزار مترمکعبی جمع آوری گردیده و از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به شبکه آبرسانی انتقال می یابد.

۴-۳-۴- ایستگاه پمپاژ آب صاف
ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه هشترود در مجموع دارای پنج پمپ با قدرت ۷۵ کیلو وات، دبی ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت و هد ۷۵ متر می باشد.

۴-۳-۵- ساختمان اداری
ساختمان اداری تصفیه خانه هشترود دارای ابعاد ۱۷*۴۳ متر و مساحتی معادل ۷۳۱ متر مربع می باشد.

۴-۳-۶- ساختمان مواد شیمیایی
ساختمان مواد شیمیایی در تصفیه خانه هشترود دارای تجهیزات مربوط به تهیه و تزریق مواد شیمیایی می باشد. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق کلرور فریک در تصفیه خانه هشترود شامل دو مخزن ذخیره ۱۰ متر مکعبی، دو مخزن تزریق ۵ متر مکعبی، دو همزن ۵/۱ کیلوواتی، دو پمپ انتقال ۵/۱ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۵/۱ کیلوواتی است. تجهیزات مربوط به تهیه و تزریق شیر آهک نیز شامل دو مخزن انحلال ۵ متر مکعبی، دو همزن ۵/۱ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۵/۱ کیلوواتی با دبی می باشد.

۴-۳-۷- ساختمان کلر زنی
ساختمان کلرزنی به مساحت معادل ۳۰ متر مربع دارای تجهیزات کلرزنی و ایمنی مربوطه می باشد. تجهیزات کلرزنی این تصفیه خانه شامل یک دستگاه کلریناتور با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی اولیه و یک دستگاه کلریناتور با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهایی می باشد.

۴-۳-۸- انبار مواد شیمیایی
به منظور نگهداری مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه انباری بنام مواد شیمیایی به مساحت ۷۸ متر مربع و ابعاد ۶*۱۳ متر در نظر گرفته شده است.

۴-۳-۹- آزمایشگاه
آزمایشگاه تصفیه خانه هشترود به مساحت ۳۶ متر مربع و ابعاد ۶*۶ متر دارای تجهیزات به شرح جداول ۴-۱ و ۴-۲ می باشد.

 

آب مقطرگیری ۱
اون ۱
پی.اچ متر ۱
ترازوی دیجیتالی ۱
دستگاه جار ۱
دستگاه تقطیر ۱
بن ماری ۱
انکوباتور ۱۲
کدورت سنج ۱
هدایت سنج ۱
هود آزمایشگاهی ۲
اتوکلاو ۱
کوره ۱
میکروسکوپ ۱
همزن مغناطیسی ۱
اسپکتروفتومتر ۱
کانتر ۱
یخچال ۱

لیست تجهیزات اندازه گیری آنلاین تصفیه خانه هشترود

دستگاه پی.اچ متر ۱
دستگاه کلرسنج ۱

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#