تصفیه خانه آب گرمی استان اردبیل

شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه
August 6, 2012
تصفیه خانه آب شماره ۱ ارومیه
August 6, 2012

تصفیه خانه آب گرمی استان اردبیل

تصفیه خانه آب گرمی استان اردبیل

تصفیه خانه گرمی جهت تأمین آب شرب شهر گرمی و تعدادی از روستاهای اطراف آن طراحی و راه اندازی شده است. این تصفیه خانه در ۱۰ کیلومتری شمال غربی شهر گرمی در روستای گیلارلو و پشت سد گیلارلو و در ارتفاع ۷۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

۱۲-۱- ظرفیت و محدوده کاری
احداث تصفیه خانه گرمی در سال ۱۳۶۷ توسط شرکت های ژالکه، پشتاب، توان آزمایان و جهاد نصر به عنوان پیمانکارهای ساختمانی و شرکت های عمراب و توان آزمایان به عنوان پیمانکار تأسیساتی و با مشاوره شرکت های عمراب، ری آب و فراز آب آغاز و بعد ازگذشت حدود ۷ سال در سال ۱۳۷۴ به بهره برداری رسید. همچنین عملیات بازسازی این تصفیه خانه نیز در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه ۳۰/۰ متر مکعب بر ثانیه (۳۰۰ لیتر در ثانیه) است که در حال حاضر در حدود ۱۶/۰ متر مکعب بر ثانیه (۱۶۰ لیتر در ثانیه) بهره برداری می شود.
آب خام ورودی این تصفیه خانه قبل از بازسازی از سد گیلارلو تأمین می شد اما از سال ۱۳۸۶ و بعد از عملیات بازسازی از کانال جعفرآباد مغان تأمین می شود که توسط خط لوله فولادی به طول ۵۰ کیلومتر و چهار مرحله پمپاژ و یک مرحله ثقلی به مخزن آب خام ۵۰۰۰ متر مکعبی منتقل و از آنجا وارد تصفیه خانه می شود. محل تحویل آب خام ایستگاه پمپاژ شماره یک جعفرآباد می باشد. آب صاف تصفیه خانه نیز در مخازن ۱۱ هزار متر مکعبی تصفیه خانه ذخیره و بعد از افزایش فشار در ایستگاه پمپاژ شماره ۱ به شبکه آب رسانی شهر گرمی و روستاهای تحت پوشش انتقال می یابد. خط انتقال آب صاف به طول ۱۲ کیلومتر و از نوع آزبست-فولادی می باشد.

۱۲-۲- وضعیت مالکیت تصفیه خانه
مساحت کل اراضی این تصفیه خانه معادل ۵/۴ هکتار با ابعاد ۳۰۰*۱۵۰ متر بوده که مالکیت زمین تصفیه خانه در اختیار “شرکت آب منطقه ای استان اردبیل” می باشد.

۱۲-۳- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه، تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

۱۲-۳-۱- مخزن آب خام
مخزن آب خام تصفیه خانه به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب می باشد.

۱۲-۳-۲- کانال آب خام و آشغال گیر
یک واحد توری آشغال گیر برای جلوگیری از ورود اجسام درشت معلق در آب به تأسیسات تصفیه خانه و جلوگیری از بروز آسیب به تأسیسات در ابتدای ورودی کانال آب خام نصب شده است.

۱۲-۳-۳- حوضچه اختلاط سریع
پس از تزریق مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه آب وارد دو حوضچه اختلاط سریع به ظرفیت ۳۷۵/۳ متر مکعب می شود. هر حوضچه دارای دو دستگاه هم زن ۵/۷ کیلوواتی برای اختلاط یکنواخت و سریع مواد شیمیایی تزریق شده در آب می باشد.

۱۲-۳-۴- حوضچه های منعقد کننده
تصفیه خانه گرمی دارای چهار حوضچه منعقد کننده به ظرفیت ۳۳ متر مکعب جهت ایجاد لخته می باشد.

۱۲-۳-۵- حوضچه های ته نشینی
این تصفیه خانه دارای دو حوضچه ته نشینی به ظرفیت ۲/۲۰۳۵ متر مکعب و ابعاد ۳/۵*۸*۴۸ متر می باشد. یک پل لجن روب و هشت قیف تخلیه لجن ۱۵ متر مکعبی در هر حوضچه جهت تخلیه لجن ته نشین شده در نظر گرفته شده است.

۱۲-۳-۶- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در این تصفیه خانه توسط دوازده صافی شنی از نوع تند ثقلی می باشد که اندازه موثر ماسه های مورد استفاده در این صافی ها در حدود ۷/۰ میلی متر می باشد. ۶ پمپ آب بکواش ۱۱ کیلوواتی با دبی ۲۰۰ متر مکعب بر ساعت و ۴ دمنده هوای ۱۸ کیلوواتی جهت شستشوی صافی ها در نظر گرفته شده است.

۱۲-۳-۷- مخازن ذخیره آب صاف
آب صاف این تصفیه خانه به مخزن اصلی ذخیره آب که ۱۱ هزار متر مکعب ظرفیت دارد منتقل می شود.

۱۲-۳-۸- مخزن آب بازیافتی
آب حاصل از بکواش صافی به یک مخزن آب به ظرفیت ۲۲۸ متر مکعب منتقل و در آنجا پس از ته نشینی لجن آب حاصل به وسیله دو دستگاه پمپ ۵/۱۸ کیلوواتی با دبی ۲۵۰ مترمکعب بر ساعت بازیافت می شود.

۱۲-۳-۹- فرآیند تصفیه آب
در تصفیه خانه گرمی اردبیل فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی، فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل ذیل می باشد:
• کلر زنی مقدماتی
• آشغال گیری
• تهیه و تزریق مواد شیمیایی
• زلال سازی
• صاف سازی
• کلر زنی نهایی
• ذخیره سازی

۱۲-۳-۹-۱- مرحله آشغال گیری
در این مرحله اجسام درشت معلق در آب خام از آن جدا می شوند تا از ورود آن ها به تأسیسات تصفیه خانه جلوگیری به عمل آمده و آسیبی به تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه وارد نشود.

۱۲-۳-۹-۲- مرحله کلرزنی مقدماتی
هدف از کلر زنی آب خام، سالم سازی آب ورودی به تأسیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آلاینده های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند آهن، منگنز، فلزات سنگین و ته نشینی آن ها در مرحله زلال سازی و جلوگیری از رشد بعدی میکرو ارگانیسم ها و گیاهان آبی در تأسیسات تصفیه خانه است.

۱۲-۳-۹-۳- فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی

کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده با خلوص ۴۰ درصد در مخازنی با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در این تصفیه خانه ذخیره گردیده و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به حوضچه اختلاط سریع تزریق می گردد. همچنین در بعضی موارد به جای کلرورفریک از پلی آلومینیوم کلراید موسوم به PAC که کارآیی بالاتری در عمل انعقاد و ایجاد لخته ها دارد استفاده می شود. آهک نیز جهت تنظیم pH و بهبود فرآیند انعقاد به صورت شیر آهک آماده به کانال آب خام تزریق می گردد. به منظور به دست آوردن لخته های بزرگتر و سنگین تر به خصوص در زمستان (زمانی که دمای محیط کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد می باشد) از پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقد کننده استفاده می شود. مقدار تزریق مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه به وسیله آزمایشی به نام جارتست تعیین و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.

۱۲-۳-۹-۴- مرحله اختلاط سریع
به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لخته ها در این مرحله مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شوند.

۱۲-۳-۹-۵- فرآیند زلال سازی
فرآیند زلال سازی در این تصفیه خانه در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول آب خروجی از حوضچه اختلاط سریع وارد حوضچه های منعقد کننده می شود. در این حوضچه ها عمل انعقاد و لخته سازی انجام می گیرد. چند همزن دور متغیر به آرامی در داخل آب چرخیده و در اثر انرژی حاصل از این چرخش ذرات معلق در آب که در اثر تزریق مواد شیمیایی و اختلاط سریع بی بار شده اند به یکدیگر چسبیده و ایجاد لخته می کنند.
در مرحله بعد آب وارد حوضچه های ته نشینی می شوند. در این حوضچه ها لخته های ایجاد شده در حوضچه های منعقد کننده ته نشین می شوند. آب از مرکز کلاریفایر وارد حوضچه شده و از لبه خارجی کلریفایر خارج می شود. جریان شعاعی و رو به بالای آرامی در حوضچه ایجاد شده که سرعت آب با نزدیک تر شدن به کانال خروجی کاهش می یابد. در نتیجه از آنجائیکه لخته های ایجاد شده سنگین بوده و انرژی لازم برای حرکت قائم در جهت خروج آب را ندارند ته نشین می شوند. لجن ته‌نشین شده به وسیله پاروهایی که توسط پل متحرک همواره در حال چرخش هستند جمع آوری و در دوره های معین تخلیه می شود.

۱۲-۳-۹-۶- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می شود. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری در جریان آب به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مسأله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل از شستشو پس از ته نشینی لجن آن مجددا به کانال آب خام انتقال می یابد.

۱۲-۳-۹-۷- مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام می شود. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

۱۲-۳-۹-۸- ذخیره سازی
آب صاف خروجی از تصفیه خانه در مخازن ۱۱ هزار مترمکعبی جمع آوری گردیده و از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به شبکه آبرسانی انتقال می یابد.

۱۲-۳-۱۰- ایستگاه پمپاژ آب صاف
ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه گرمی به مساحت ۲/۴۷۱ متر مربع بوده که در مجموع سه پمپ با قدرت ۲۰۰ کیلو وات، دبی ۶۴۸ متر مکعب بر ساعت و هد ۱۲۲ متر در این تصفیه خانه برای پمپاژ آب در نظر گرفته شده است.

۱۲-۳-۱۱- ساختمان اداری و بهره برداری
مساحت ساختمان اداری تصفیه خانه که شامل دفاتر مدیریتی، بهره برداری و اداری و نیز اتاق کنترل و آزمایشگاه تصفیه خانه است معادل ۳۰۰ متر مربع می باشد.

۱۲-۳-۱۲- سالن صافی ها
دو سالن صافی در این تصفیه خانه یکی به مساحت ۲/۶۸۶ متر مربع و ابعاد ۵/۳۶*۸/۱۸ متر و دیگری به مساحت ۴/۶۳۴ متر مربع و ابعاد ۵/۳۰*۸/۲۰ متر وجود دارد که دربرگیرنده صافی ها و تجهیزات کنترل و شستشوی آن ها می باشد. هر سالن صافی دارای دو طبقه بوده که طبقه بالایی شامل خود صافی ها و تجهیزات کنترلی آن ها و طبقه پایین شامل شیرآلات خروجی و شستشوی صافی ها و نیز تجهیزات تنظیم کننده سرعت می باشد.

۱۲-۳-۱۳- ساختمان مواد شیمیایی
ساختمان مواد شیمیایی به مساحت معادل ۱۴۰ متر مربع و ابعاد معادل ۱۰*۱۴ متر در تصفیه خانه گرمی دارای تجهیزات تهیه و تزریق مواد شیمیایی می باشد. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق کلرور فریک در تصفیه خانه گرمی شامل پنج مخزن ذخیره ۱۰ متر مکعبی، دو مخزن تزریق ۵/۴ متر مکعبی، دو همزن ۵/۵ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۳۷/۰ کیلوواتی است. تجهیزات مربوط به تهیه و تزریق شیر آهک نیز شامل یک مخزن انحلال ۱ متر مکعبی، دو همزن ۲۵/۰ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۱۸/۰ کیلوواتی با دبی ۱۰۳/۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.

۱۲-۳-۱۴- ساختمان کلر زنی
ساختمان کلرزنی به مساحت معادل ۱۵۰ متر مربع و ابعاد معادل ۱۵*۱۰ متر بوده و دارای تجهیزات کلرزنی و ایمنی مربوطه می باشد. تجهیزات کلرزنی این تصفیه خانه شامل دو دستگاه کلریناتور با ظرفیت ۸ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی اولیه و دو دستگاه کلریناتور با ظرفیت ۴ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهایی می باشد. از آنجائیکه گاز کلر دارای خطرات بسیاری بوده و در صورت نشتی بیش از اندازه در محیط باعث بروز مشکلاتی از جمله مسمومیت شدید و حتی مرگ می‌گردد لذا سیستم های ایمنی نیز برای مواجهه با این شرایط در ساختمان کلرزنی در نظر گرفته شده است.

۱۲-۳-۱۵- انبار مواد شیمیایی
به منظور نگهداری مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه انباری بنام مواد شیمیایی به مساحت ۱۲۸ متر مربع و ابعاد ۱۶*۸ متر در نظر گرفته شده است.

۱۲-۳-۱۶- آزمایشگاه
آزمایشگاه تصفیه خانه گرمی به مساحت ۶۶ متر مربع و ابعاد ۶*۱۱ متر دارای تجهیزات به شرح جدول ۱۲-۱ می باشد.

آب مقطرگیری ۱
راکتور COD ۱
پی.اچ متر ۱
ترازوی دیجیتالی ۱
دستگاه جار ۱
یخچال ۱
بن ماری ۱
دماسنج ۱
کدورت سنج ۱
۲

۱۲-۳-۱۷- پست برق و پاساژ
پست برق و پست پاساژ تصفیه خانه به صورت یکجا در یک پست مشترک منظور شده که دارای مساحت ۶۴ متر مربع و ابعاد ۸*۸ متر می باشد.

۱۲-۳-۱۸- پست برق اضطراری
پست برق اضطراری تصفیه خانه گرمی به مساحت ۵۴ متر مربع و ابعاد ۶*۹ متر بوده که جهت تأمین برق در شرایط اضطراری از دستگاه دیزل ژنراتوری با ظرفیت نامی تولید ۲۸۸ کیلووات برق استفاده شده که موتور دیزل آن توانایی تولید ۴۳۰ کیلووات قدرت را دارا می باشد.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

“معاونت نظارت بر بهره برداری”

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#