تصفیه خانه آب مشکین شهر

تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان
August 6, 2012
تصفیه خانه آب الیگودرز
August 6, 2012

تصفیه خانه آب مشکین شهر

تصفیه خانه آب مشکین شهر

تصفیه خانه مشکین شهر جهت تأمین بخش اعظمی از آب شرب شهر مشکین شهر طراحی و راه اندازی شده است. این تصفیه خانه در شهر مشکین شهر و در ارتفاع ۱۴۶۰ متری از سطح دریا در انتهای کوی فرهنگیان و جنب پادگان قدس واقع شده است.

۱۰-۱- ظرفیت و محدوده کاری
احداث تصفیه خانه مشکین شهر در سال ۱۳۸۴ توسط شرکتهای فزایند و رهسرا به عنوان پیمانکارهای ساختمانی و تأسیساتی و با مشاوره شرکت فرازآب آغاز و بعد ازگذشت حدود ۳ سال در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه ۴۵/۰ متر مکعب بر ثانیه (۴۵۰ لیتر در ثانیه) است که در حال حاضر در حدود ۲۲/۰ متر مکعب بر ثانیه (۲۲۰ لیتر در ثانیه) به صورت عملیاتی بهره برداری می شود. آب خام ورودی این تصفیه خانه از رودخانه های خیاوچای، نهرخاتون و کرکری تأمین می شود که توسط خط انتقال به طول ۵/۶۶ کیلومتر از جنس آزبست، داکتیل و فولاد به تصفیه خانه منتقل می شود. انتقال آب خام به تصفیه خانه با روش ثقلی انجام می شود. آب صاف تصفیه خانه نیز در مخزن آب صاف تصفیه خانه ذخیره و سپس توسط ایستگاه پمپاژ داخل تصفیه خانه به شبکه آبرسانی انتقال می یابد.

۱۰-۲- وضعیت مالکیت تصفیه خانه
مساحت کل اراضی این تصفیه خانه معادل ۷ هکتار می باشد که در انتهای کوی فرهنگیان و در ضلع غربی پادگان قدس سپاه واقع شده است. مالکیت زمین تصفیه خانه در اختیار “شرکت آب منطقه ای استان اردبیل” می باشد. سند مالکیت زمین تصفیه خانه نیز به شکل اقرارنامه و کاربری زمین از نوع خدماتی می باشد.

۱۰-۳- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه،تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

۱۰-۳-۱- شیرخانه ورودی
این شیرخانه جهت نصب شیرهای کنترل آب ورودی و بای پس تصفیه خانه و نصب تجهیزات اندازه گیری مانند pH متر، کدورت سنج و دبی سنج در ابتدای مسیر ورود آب خام در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۲- حوضچه دبی سنجی
به منظور نصب دبی سنج آب ورودی و رعایت حداقل فاصله نصب دبی سنج و عدم وجود اغتشاش (توربولانس) یا تغییر سرعت جریان در قبل و بعد آن حوضچه ای به ابعاد ۵/۲*۵/۲ متر در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۳- حوض هوادهی
این حوض از نوع آبشاری پله ای و به صورت سه دایره متحدالمرکز و به شعاع کلی ۵/۴ متر در نظر گرفته شده که کلرزنی اولیه در این محل انجام می شود.
۱۰-۳-۴- کانال ارتباط هوادهی با اختلاط سریع
برای این منظور کانالی به طول ۱۰ متر و عرض ۲/۱ متر در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۵- حوضچه اختلاط سریع
پس از تزریق مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه، آب وارد سه حوضچه اختلاط سریع بتنی به ظرفیت ۸/۵ متر مکعب و ابعاد ۲/۱*۲/۲*۲/۲ متر می شود. هر حوضچه دارای دو دستگاه هم زن ۵/۷ کیلوواتی برای اختلاط یکنواخت و سریع مواد شیمیایی تزریق شده در آب می باشد.

۱۰-۳-۶- حوضچه های منعقد کننده
تصفیه خانه مشکین شهر دارای سه واحد منعقد کننده جهت ایجاد لخته در سه مرحله می باشد. هر واحد دارای سه حوضچه منعقد کننده ۸/۱۲۱ متر مکعبی به ابعاد ۵/۳*۹/۵*۹/۵ متر و مجهز به دو دستگاه هم زن دور متغیر می باشند که با استفاده از دورهای مختلف در هر حوضچه باعث انعقاد ذرات معلق در آب و ایجاد لخته های بزرگ تر لجن می شود.

۱۰-۳-۷- حوضچه های ته نشینی
این تصفیه خانه دارای سه حوضچه ته نشینی بتنی مستطیلی شکل به ظرفیت ۱۷۰۱ متر مکعب و ابعاد ۵/۳*۹*۵۴ متر می باشد. دو دستگاه لجن روب ۲/۲ کیلوواتی و چهار قیف تخلیه لجن در هر حوضچه جهت تخلیه لجن ته نشین شده در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۸- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در این تصفیه خانه توسط هشت زوج صافی شنی از نوع آکازور V تند ثقلی با مساحت ۵۴ متر مربع انجام می شود. دانه بندی ماسه های مورد استفاده در این صافی ها بین ۶/۰ و ۲/۱ میلی متر و ضخامت کل لایه های ماسه ۸۰ سانتی متر و ضریب یکنواختی دانه های ماسه (UC) معادل ۵/۱ می باشد. همچنین در زیر لایه های ماسه لایه ای نگهدارنده به ضخامت ۱۰ سانتی متر قرار دارد. کنترل سرعت آب صافی از نوع سیفون و شناور می باشد. سه پمپ آب بکواش ۳۰ کیلوواتی و سه دمنده هوای ۳۷ کیلوواتی نیز جهت شستشوی صافی ها در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۹- مخازن ذخیره آب صاف
آب صاف این تصفیه خانه در مخزن اصلی ذخیره آب که ۱۰ هزار متر مکعب ظرفیت دارد ذخیره می گردد.

۱۰-۳-۱۰- مخزن آب بازیافتی
آب حاصل از بکواش صافی به یک مخزن آب بتنی به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب و ابعاد ۳*۱۳*۱۳ متر منتقل و در آنجا پس از ته نشینی لجن آب حاصل به وسیله دو دستگاه پمپ ۵/۱۸ کیلوواتی با دبی ۲۵۰ مترمکعب بر ساعت به کانال تقسیم حوضچه های منعقد کننده منتقل می شود.

۱۰-۳-۱۱- فرآیند تصفیه آب
در تصفیه خانه مشکین شهر فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی، فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل ذیل است:

• هوادهی
• کلر زنی مقدماتی
• تهیه و تزریق مواد شیمیایی
• اختلاط سریع
• زلال سازی
• صاف سازی
• کلر زنی نهایی
• ذخیره سازی

۱۰-۳-۱۱-۱- مرحله هوادهی
در این مرحله آب در تماس نزدیک با حباب های هوا قرار می گیرد. هدف از هوادهی آب خام حذف متان، سولفید هیدروژن و سایر ترکیبات آلی فراری می باشد که در بو و طعم آب تأثیر بسزایی دارند. همچنین هوادهی تأثیر بسزایی در کاهش آهن و منگنز حل شده در آب دارد.

۱۰-۳-۱۱-۲- مرحله کلرزنی مقدماتی
هدف از کلر زنی آب خام، سالم سازی آب ورودی به تأسیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آلاینده های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند آهن، منگنز، فلزات سنگین و ته نشینی آن ها در مرحله زلال سازی و جلوگیری از رشد بعدی میکرو ارگانیسم ها و گیاهان آبی در تأسیسات تصفیه خانه است.

۱۰-۳-۱۱-۳- فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی

کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده با خلوص ۴۰ درصد در مخازنی با ظرفیت ۱۲۲ متر مکعب در این تصفیه خانه ذخیره و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به حوضچه اختلاط سریع تزریق می گردد. همچنین در بعضی موارد به جای کلرورفریک از پلی آلومینیوم کلراید موسوم به PAC که کارآیی بالاتری در عمل انعقاد و ایجاد لخته ها دارد استفاده می شود. آهک نیز جهت تنظیم pH و بهبود فرآیند انعقاد به صورت شیر آهک آماده و به کانال آب خام تزریق می شود. به منظور به دست آوردن لخته های بزرگتر و سنگین تر به خصوص در زمستان (زمانی که دمای محیط کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد می باشد) از پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقد کننده استفاده می شود. مقدار تزریق مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه به وسیله آزمایشی به نام جارتست تعیین و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.

۱۰-۳-۱۱-۴- مرحله اختلاط سریع
به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لخته ها در این مرحله مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شوند.

۱۰-۳-۱۱-۵- فرآیند زلال سازی
در مرحله بعد آب وارد حوضچه های ته نشینی می شوند. در این حوضچه ها لخته های ایجاد شده در حوضچه های منعقد کننده ته نشین می شوند. آب از مرکز کلاریفایر وارد حوضچه شده و از لبه خارجی کلریفایر خارج می شود. جریان شعاعی و رو به بالای آرامی در حوضچه ایجاد شده که سرعت آب با نزدیک تر شدن به کانال خروجی کاهش می یابد. در نتیجه از آنجائیکه لخته های ایجاد شده سنگین بوده و انرژی لازم برای حرکت قائم در جهت خروج آب را ندارند ته نشین می شوند. لجن ته‌نشین شده به وسیله پاروهایی که توسط پل متحرک همواره در حال چرخش هستند جمع آوری و در دوره های معین تخلیه می شود.
فرآیند زلال سازی در این تصفیه خانه در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول آب خروجی از حوضچه اختلاط سریع وارد حوضچه های منعقد کننده می شود. در این حوضچه ها عمل انعقاد و لخته سازی صورت می گیرد. چند همزن دور متغیر به آرامی در داخل آب چرخیده و در اثر انرژی حاصل از این چرخش ذرات معلق در آب که در اثر تزریق مواد شیمیایی و اختلاط سریع بی بار شده اند به یکدیگر چسبیده و ایجاد لخته می کنند.

۱۰-۳-۱۱-۶- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می شود. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری در جریان آب به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مسأله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل از شستشو به حوضچه های تثبیت لجن و پس از ته نشینی لجن آن مجددا به کانال آب خام انتقال می یابد.

۱۰-۳-۱۱-۷- مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام می شود. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

۱۰-۳-۱۱-۸- ذخیره سازی
آب صاف خروجی از تصفیه خانه در یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی جمع آوری گردیده و از آنجا به مخازن ذخیره سطح شهر انتقال می یابد.

۱۰-۳-۱۲- ایستگاه پمپاژ
ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه مشکین شهر به مساحت ۱۷۲ متر مربع و به ابعاد ۷۵/۱۲*۵/۱۳ متر جهت پمپاژ آب به مخازن سطح شهر بعد از مخزن آب صاف تصفیه خانه در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۱۳- ساختمان اداری
ساختمان اداری تصفیه خانه شامل دفاتر مدیریتی، بهره برداری و اداری می باشد و دارای مساحت آن معادل ۳۶۰ متر مربع می باشد.

۱۰-۳-۱۴- سالن صافی ها
سالن صافی ها که دربرگیرنده صافی ها و تجهیزات کنترل و شستشو می باشد به مساحت ۹۹۵ متر مربع دارای ابعاد ۳/۲۹*۹/۳۳ متر می باشد. این سالن دارای دو طبقه می باشد که طبقه بالایی شامل صافی ها و تجهیزات کنترلی آن ها و طبقه پایین شامل شیرآلات خروجی و شستشوی صافی ها و نیز تجهیزات تنظیم کننده سرعت می باشند.

۱۰-۳-۱۵- ساختمان مواد شیمیایی
ساختمان مواد شیمیایی به مساحت معادل ۲۴۱ متر مربع و به ابعاد ۹/۹*۳/۳۴ متر و دارای تجهیزات تهیه و تزریق مواد شیمیایی می باشد. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق کلرورفریک در تصفیه خانه مشکین شهر شامل دو مخزن ذخیره بتنی۶۱ متر مکعبی، دو مخزن تزریق ۲/۵ متر مکعبی بتنی، دو پمپ انتقال برای انتقال کلرورفریک از مخازن ذخیره به مخازن تزریق با ظرفیت انتقال ۱۱ متر مکعب بر ساعت، دو دمنده ۵/۷ کیلوواتی به عنوان همزن و دو پمپ تزریق است. تجهیزات مربوط به تهیه و تزریق شیر آهک شامل دو مخزن انحلال ۶ متر مکعبی بتنی، دو همزن ۳ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۵۵/۰ کیلوواتی با دبی ۳ متر مکعب بر ساعت می باشد. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق پلی آلومینیوم کلراید (PAC) نیز شامل دو مخزن انحلال ۳/۲ متر مکعبی بتنی، ۲ همزن ۱/۱ کیلوواتی و دو پمپ تزریق ۱۸/۰ کیلوواتی با دبی ۱۱۵/۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.

۱۰-۳-۱۶- ساختمان کلر زنی
ساختمان کلرزنی به مساحت ۱/۱۵۸ متر مربع و به ابعاد ۱۷*۳/۹ متر و دارای تجهیزات کلرزنی و ایمنی مربوطه می باشد. تجهیزات کلرزنی این تصفیه خانه شامل دو دستگاه کلریناتور تحت خلأ با ظرفیت ۱۰ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی اولیه و یک دستگاه کلریناتور تحت خلأ با ظرفیت ۱۰ کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهایی، دو دستگاه بوستر پمپ با ظرفیت ۱۰ متر مکعب بر ساعت و هجده سیلندر ۸۲۰ لیتری گاز کلر می باشد. از آنجائیکه گاز کلر دارای خطرات بسیاری بوده و در صورت نشتی بیش از اندازه در محیط باعث بروز مشکلاتی از جمله مسمومیت شدید و حتی مرگ می‌گردد سیستم های ایمنی نیز برای مواجهه با این شرایط در ساختمان کلرزنی در نظر گرفته شده است.

۱۰-۳-۱۷- کارگاه فنی و انبار تجهیزات
کارگاه فنی به مساحت ۱۷۱ متر مربع و به ابعاد ۵/۷*۷/۱۲ متر برای انجام امور تعمیر و نگهداری تصفیه خانه و انبار تجهیزات به مساحت ۱۷۱ متر مربع و به ابعاد ۴/۱۳*۷/۱۲ متر برای نگهداری تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در بخش تعمیر و نگهداری از دیگر داراییهای این تصفیه خانه به شمار می رود.

۱۰-۳-۱۸- آزمایشگاه
آزمایشگاه تصفیه خانه مشکین شهر به مساحت ۴۲ متر مربع و به ابعاد ۲/۴*۱۰ دارای تجهیزات به شرح جدول ۱۰-۱ می
باشد.

آب مقطرگیری ۱
اسپکتروفتومتر ۱
پی.اچ متر ۱
ترازوی دیجیتالی ۲
دستگاه جار ۱
همزن مغناطیسی ۱
بن ماری ۲
دماسنج ۱
کدورت سنج ۱
هدایت سنج ۱

۱۰-۳-۱۹- تجهیزات کنترلی
سیستم کنترلی تصفیه خانه به صورت pc-based بوده و مجهز به  تجهیزات اندازه گیری آنلاین به شرح جدول ۱۰-۲ می باشد.

دستگاه پی.اچ متر و دما ۱
دستگاه کدورت سنج ورودی و خروجی ۲
دستگاه کلر سنج ۱
فلومتر ورودی و خروجی ۲
ارتفاع سنج‌مواد شیمیایی داخل مخازن ۸
ارتفاع سنج آب مخزن هوایی ۱
آشکارساز گاز کلر دو کاناله ۱
فلومتر هوای بک‌واش ۱
ارتفاع سنج مخزن ۲

۱۰-۳-۲۰- پست برق و برق اضطراری
پست برق این تصفیه خانه به مساحت ۵۵ متر مربع و به ابعاد ۵/۵*۱۱ متر و می باشد. از سوی دیگر جهت مواجهه با شرایط قطعی برق پست اضطراری شامل یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت تولید ۱۶۰ کیلووات برق به مساحت حدود ۱۵۷ متر مربع و به ابعاد ۴/۱۱*۷/۱۳ متر در نظر گرفته شده است.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

“معاونت نظارت بر بهره برداری”

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#